Make your own free website on Tripod.com
เธอปันใจ
  ศิลปิน : อัสนี-วสันต์ โชติกุล
  คำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี
  ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร
Intro: /A7/D F#7/Bm G/D Em A7/D A7/
       D     F#7       Bm
หัวใจสลาย เมื่อเธอเดินไปกับเขา 
G        D      Em          A7
ไม่คำนึงถึงเรื่องราว ที่เราต่างคนเคยสร้างมา
          D   F#7        Bm G
ประโยชน์อันใด ที่เธอจะคืนกลับมา อย่าห่วงใย
       D       Em   A7   D
และเวทนา เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย
       Bm      F#m G         D   G
*  ถ้าจะมา ไม่มาทั้งใจ   ก็กลับไปเสียดีกว่า
             A7        D        G
   ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร ไม่รักไม่ว่า
          A7    F#7         Bm
   แต่อย่าสงสาร ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ
   G        E7         A7
   ยังไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้น
         D   F#7        Bm
หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
G          D      Em    A7  D A7
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
Solo: /D F#7/Bm G/D Em/A7/ (2 times) D
             ( ซ้ำ * )
         D     F#7      Bm
หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
 G          D        Em          A7
อยากให้เธอรักเขานานนาน ที่มันผ่านมาให้แล้วไป
       D      F#7       Bm   G
อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้วจงคงมั่น เขาจะเจ็บ
    D        Em  A7   D Bm G   
และช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ    แสนจะเจ็บและ
D          Em  A7   G D Em A7 D 
ช้ำไปนาน เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ