Make your own free website on Tripod.com
อยากจะลืม
  ศิลปิน : อัสนี-วสันต์ โชติกุล
  คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
  ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร
Intro: / C / F / C / G7 /
    C                E7         F          C
ไม่อยากจะเจอหน้าใคร ไม่มีกะใจพบคน หนักใจเหลือทน 
       G7        C          E7        
ทุกครั้งที่พบใคร จะตอบยังไงเขาดี เวลาที่คนถามไถ่ 
F         C        G7
 ว่าเธอหายไป ทำไมไม่เห็นเธอ
     E7        Am   Dm       F      E7
* เจ็บใจที่ต้องคอยตอบว่าเธอนั้นมีคนใหม่ ต้องตอบอย่างนี้
      F     C G7     E7      Am  Dm         F
 เรื่อยไปๆ ที่เจอ    อยากลืมก็ลืมไม่ลง ก็คนเขาถามถึงเธอ 
E7            F         G7
 จึงอยากจะหนีไม่พบไม่เจอกับใคร
 C                E7           F         C        G7
ก็เจ็บมาพอสมควร มันจวนจะทนไม่ได้ ไม่อยากให้ใครคนใดมาย้ำเตือน
  C              E7  
ก็จบกันไปตั้งนาน ทนทานอยู่เป็นนับเดือน
F         G7sus4        C G7
อยากจะลืมเลือน ไม่อยากเจอใคร
Solo: / C / E7 / F C / G7 / C / E7 / F G7sus4 / C /
                   ( ซ้ำ * )
   C               E7 
ก็เจ็บมานานแล้วหนา ก็ล้ามาเป็นแรมเดือน
  F    G7sus4          Am Am7
อยากจะลืมเลือนไม่อยากเจอใคร
  F    G7sus4           C F C
อยากจะลืมเลือนไม่อยากเจอใคร