Make your own free website on Tripod.com
อยู่คนเดียว
ศิลปิน : สุนิตา ลีติกุล
   G                        Am
    อยู่คนเดียว อยู่ตรงนี้และคิดถึงเธอ
          C        D           Em
    และก็หวังเสมอว่าเธอก็คงเหมือนกัน
    G                         Am
    จากกันไป จากวันนั้นมันนานแสนนาน
         C        D          Em
    และไม่รู้ว่าฉันจะเจอกับเธอเมื่อไร
         Am         Bm    Cmaj7       Bm
*  อยู่ตรงนี้มันแสนจะเหงา   แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
        Am               C D
   อยู่ตรงนั้นเธอเหงาบ้างไหม ไม่รู้เลย
                     G    Bm      C9 D
**   อย่าปล่อยให้คอยได้ไหม ถ้ามีเยื่อใยต่อกัน  
            G       Bm      C
    อย่าทำกับฉัน เหมือนคนไม่มีน้ำใจ
     D          Em    D          C9 D
    อยากให้เธอได้รู้  ฉันรอแค่เพียงเมื่อไร  
             Em Cmaj7
    เธอจะกลับมา
        G                         Am
        อยู่คนเดียว ปล่อยชีวิตให้มันหมุนไป
              C            D     Em
        อย่างไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่ดี
        G                           Am
        จากกันไป อาจจะเหมือนว่านานนับปี
             C    D         Em
        แต่ว่าใจที่มีก็มีแต่เธอเรื่อยไป
                ( ซ้ำ * , ** )
  Em                   Bm
    อยู่อย่างโดดเดี่ยวตรงนี้ ก็ยังคงมีหัวใจ
    C                 G
    แต่อยู่อย่างคนไม่มีวิญญาณ
 Bm Em                       Bm
     อยู่อย่างโดดเดี่ยวมันเหงา  แต่ใจมันทรมาน  
   A7                     D
    อยากอยู่ตรงนี้อยากมีเพียงเธอไม่รู้ทำไม
Solo: G Bm C9 D G Bm C D Em D C9 D Em D C9 D
                ( ซ้ำ ** )
Solo: Em Cmaj7 G