Make your own free website on Tripod.com
ทางผ่าน
ศิลปิน : Big Ass
        C(add9)        F
เจ็บที่ต้องพูดมันออกไป ว่าความรักเรามันจบแล้ว
         C(add9)             F
ไม่อยากให้เธอต้องผิดหวัง เราควรแยกทางจากนี้
     Am         Em                Am
* สิ่งที่เธอรอคอย สิ่งที่เธอนั้นต้องการ ต่างจากฉัน
        Em             F       Gsus4 G7
 มันทำให้รักไม่เข้าใจ โบกมือลา จากฉันไป
         C    E7    F      G        C   E7         F G7
** อยากให้เธอ ได้เจอ หนทางเดินใหม่ อาจเจอใครดั่งใจ เธอต้องการ
        C    Em      Am           F
  ส่วนตัวฉัน จะขอเป็นทางผ่าน ขอเป็นทางผ่าน
   Fm6           C(add9)/FG
  (ให้เธอก้าวเดินผ่านไป) (ให้เธอก้าวไป)
         C(add9)             F
เจ็บที่สองเรายังผูกพัน แต่หมดหนทางที่จะรัก 
         C(add9)             F
อาจทำให้ใจต้องเจ็บช้ำ แต่คงไม่นานเธอจะลืม
                 ( ซ้ำ *, ** , ** , ** )