Make your own free website on Tripod.com
ความทรงจำ
  ศิลปิน : แบล็คเฮด
  คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : อานนท์ สายแสงจันทร์ (ปู)
Intro: / A / D9 / A / D9 / ( 2 Times )
A                  D9   A            D9
   หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่   คงไม่รู้คงไม่ฝังใจ
A                  D9   A             D9
   หากไม่ได้รับที่เธอเคยให้ไว้   คงไม่รักรักคนที่ทิ้ง...ไป
   E                  D9
    * ความทรงจำ เก็บและย้ำเตือนอยู่
   E               D9
     นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึง ( เธอ )
Solo: / A /
A                 D9
   ใช่ว่าจะหมายให้เธอนั้นคืนกลับ
A                    D9
   แค่เพียงได้รักแม้เธออยู่หน...ใด
                 ( ซ้ำ * )
   A             D9
     กับรักที่เราเคยร่วมทาง (กับรักที่เราเคยร่วมทาง)
   A             D9
     ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน (ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน)
E            D9        E            D9
   จะเก็บแต่สิ่งที่ดี ในวันนั้น   จะอยู่กับสิ่งที่มี ในวันนี้
A     E    D9              A
   ขอเพียงเท่านี้ ( และวันที่ยังหายใจ )
   A    E         D9 
     แม้ยังคิดไกลจะมี...ก็แค่หวัง
   A     E     D9                 A
     และท้าย...สุดนี้ (กลั่นกรองจากในหัวใจ)
          E       D9
     ก็ขอให้ความสุขนี้ แด่เธอ
Solo: / A / E / D9 /
A       
   หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่
                 D9                          A
   อยากให้รู้แม้ไม่มี (เธอ) ความทรงจำครานั้นไม่เคยจางหาย
Solo: / A / E / A / E / D9 / A / E / A / E / A / E / D9 /