Make your own free website on Tripod.com
คิดถึง
ศิลปิน : บลู สกาย
Intro: C E F G
        C                    E
อยู่ภายใต้แสงดาว ที่ส่องแพรวพราวนภาอยู่ไกลแสนไกล
        F                   G
หลับตายังผันใจยังจดจำ เพราะเธอยังอยู่เคียงใจฉัน
            C                 E
เปรียบดังเช่นสายลม ที่ผ่านเพียงกระทบกายแต่ใจหนาวสั่น
         F            G
ห่างไกลยังรักอยู่ โปรดจงได้รู้
           C           E      
* ว่าความคิดถึง ส่งผ่านมายังฟ้าไกลให้เธอเข้าใจ
            F                 G
แม้ตะวันจะลับลาไกลจากไป นานเท่าไรอยู่ในใจฉัน
             C                     E
** ว่าความคิดถึงของใจ หมู่ดาวมากมายร่วมเป็นพยานแห่งรัก
         F          G        C (F)
ข่มตาหลับแล้วใจยังรุ่มเร้า ว่าคิดถึงเธอ
Solo: C E F G
                ( ซ้ำ * , ** )
      E           F
คิดถึงเธอ แม้ตะวันจะลับลาไกล 
       G
นานเท่าไหร่อยู่ในใจฉัน
                 (ซ้ำ ** )