Make your own free website on Tripod.com
อย่าเห็นกันดีกว่า
ศิลปิน : แกรนด์เอ็กซ์
D7        G      Am          Bm
 อย่าเห็นกันดีกว่า ถ้าเห็นแบ้วเอื้อมไม่ถึง
      Em        C          Am           Em
 เหมือนมีใครยุดฉุดดึง ตอกเหล็กตรึงขวางคอยกางกั้น
 G7    Cmaj7  Am         Bm     G        Am
 ก็คนรักใคร่ย่อมอยากจะใกล้ชิดกัน เธอกลับสลัดปัดฉัน
       Bm        Am D7
 ทำอย่างนั้นฉันน้อยใจ
            G    Am         Bm    Em           C
ได้เห็นกันใกล้ๆ กลับไกลเหมือนไม่มีหวัง รักกันช่างคล้ายกับชัง
       Am        Em G7   Cmaj7        Am   Bm
เจ็บประดังฉันทนไม่ได้ ไม่เห็นดีกว่าความปรารถนางดไป
     G      Am        D7    G
เห็นกันใกล้ชิดไม่ได้ มันดั่งมีไฟไหม้เผาอุรา
   Bm       Em      G7      Cmaj7    Bm            G
รักก็รู้กันอยู่ว่ารัก มันปรารถนายิ่งนัก ต้องมาฝืนหักเหมือนสุดฟากฟ้า
G7       Cmaj7   Bm      Em
ฉันคงอกหักเพราะฉันรักเธอมากกว่า
    Am       Em    Am        D7
นิดเดียวฉันยังไม่กล้ากระทำให้เธอซ้ำตรม
              G   Am        Bm       Em
* อย่าเห็นกันดีกว่า ถ้าเห็นแล้วอดไม่ไหว เดี๋ยวเธอไม่คิดชอบใจ
Cmaj7     Am       Em G7       Cmaj7    Am      Bm
  โกรธเคืองไปฉันคงระทม  เจ็บจนเหลือเจ็บเกินเก็บเป็นแผลระบม
   G       Am       D7       Em
 ไว้วันที่ฉันได้ชมจะชื่นให้สมให้สาแก่ใจ
                      ( ซ้ำ * )