Make your own free website on Tripod.com
เป็นไปไม่ได้
ศิลปิน : ดิอิมพอสซิเบิล
Intro: G Am D7
     G    Em         Am D7      G
ถ้าฉันมี...สิบหน้า อย่างทศกัณฐ์  สิบหน้านั้น...ฉันจะหัน
       Am D7  G     Em              C Bm Am7 D7
มายิ้มให้เธอ   สิบลิ้น สิบปาก จะฝากคำพร่ำเพ้อ
     G    Em         Am D7
ว่ารักเธอ รักเธอ เป็นเสียงเดียว
     G     Em         Am      G    G7
ถ้าฉันมี...ยี่สิบตา อย่างทศกัณฐ์  ยี่สิบตา ของฉัน
      C       Bm Am D7  Em       D7
จะมองเธอไม่เหลียว      ยี่สิบแขนจะสวมสอด
         Dm          E7       Am 
กอดเธอผู้เดียว (กอดเธอผู้เดียว) ยี่สิบตาม
 C  C# D7        G
อย่ามาเกี้ยว ไม่แลเหลียว...มอง
Solo: G Em C Bm Am C D7
     G      Em         Am   D7        G
แต่ฉันมี...หน้าเดียว ซีดเซียวทุกข์ทน  ด้วยความจน
                   Am D7   G      Em 
ความขัดสน จนเงินและทอง  หนึ่งลิ้น หนึ่งปาก
         C Bm Am D7   G     Em         Am D7
ไม่อาจจะผยอง      ว่าฉันปอง ฉันปอง เธอแม้...เงา
       G      Em             Am D7     G
แหละฉันมี...ตาคู่เดียว แลเหลียวเมียงมอง  อีกมือสอง
   G7          C Bm Am D7    Em        D7
ของฉันมันอาภัพอับเฉา     ดาวจากสรวง หรือจะร่วง
        Dm E7         Am  C  C# D7         G
สู่ทรวงอกเรา ฮืม...ได้แต่ซบเซา เศร้าลำเค็ญ เป็นไปไม่ได้
Solo: G