Make your own free website on Tripod.com
เรฟูจี
ศิลปิน : คาราบาว
Intro: / Em /
Em G D Em Am D Em เวิ้ง ฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องไป ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไปถอยห่างดิน D G Am D Em
ดินแผ่นดิน ถิ่นฐาน ตัวเอง โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดิน Solo: / Em /
Em G D Em Am D Em
เวิ้งว้างกลางทางขวัญชีวันนั้นมืด...มน ทนทุกข์ ทนทุกข์ ทนสู้สู้ทน สู้ต่อไป
D G Am D Em
ไกลห่างไกลสุดสายตา ลอยล่องในนาวา ถึงคราไร้แผ่นดิน Solo: / Em /
C D G D
ดิน...ถิ่นเดิมลุกร้อนดังไฟแผดเผา ฟืน...สุมเตา เจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา
C D G D
* คราว ผู้คนบนพื้นดินเดิมปากหมอง ใยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว
C Em Am D Em C Am Bm
กินมีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ
C Em Am D Em
เกลือ...จิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา มาเข้ามา เข้ามา " เรฟูจี "
Solo: / Em /
Em G D Em
เวิ้งฟ้ากว้างกลางน้ำ เรือลำน้อยล่องมา
Am D Em
มาล่องมา เข้ามา เข้ามาหาแผ่นดิน
Em D G Am D Em
ดิน...ถิ่นนี้มีน้ำตา มีเหลือวันเวลาถ้ามาเพื่อดับไฟ
D C D G D
แผดเผา ฟืนสุมเตา เจ้าคง เจ้าเคยยัดใส่เตา ( ซ้ำ * )