Make your own free website on Tripod.com
รางวัลปลอบใจ
ศิลปิน : ลาบานูน
Intro: / C / E / Fsus4 / G /
     / C Em / Am G / F / G / C / G /
          C               E       Am
อย่าบอกว่ารักอีกเลย แค่จบเฉยๆ ฉันเองก็เข้าใจ
 F         C          G
เมื่อเธอเองก็ต้องไป กับคนใหม่คนนั้น   
        C               E           Am
   สรุปว่าฉันต้องแพ้ ก็อย่ามาทำเหมือนคนยังรักกัน  
   F              G       C       G
   ทำอย่างนั้นเหมือนกลัวฉันจะขาดใจ โวว...
        G          C      E          Am
    * ถ้ารักคือการแข่งขัน  อย่ามีคะแนนห่วงใย   
      F          C        Dm       G
     ไม่จำเป็นต้องปลอบใจ จะห่วงทำไมเมื่อทิ้งกัน 
                  Am   E          F
 ** อย่ามาคิดว่าฉันอ่อนแอ ผู้แพ้ไม่เคยต้องการมัน 
   C          Dm      F    G      C G
   เอ่ยคำลาเพียงเท่านั้น ไม่รักไม่ต้องเกรงใจ 
              C
  *** ไม่โกรธไม่แค้นอะไร
              E        Am
     เมื่อเธอจะไปไม่ต้องสงสารกัน
     Dm          G       C      Am G
     คนอย่างฉันไม่เอารางวัลปลอบใจ  เย้...    
Solo: / C / Am G / F / G / C E / Am G / F / G / C / G /
               ( ซ้ำ *, ** )
            C
   อย่าบอกว่ารักอีกเลย
            E        Am
   ถ้าบอกเฉยๆ แล้วเธอก็ทิ้งไป
    F        C
   เก็บเอาไว้ให้คนใหม่
         G     Gsus4
   อย่าลำบากกันฉัน
               ( ซ้ำ *** )
       Dm        G
     ถ้าหากว่าเธอไม่รักกัน
        F    G      C
     ไม่เอารางวัลปลอบใจ