Make your own free website on Tripod.com
สิ่งที่เหลืออยู่
ศิลปิน : ลีโอ พุฒ
Intro: /C/Em/Dm/G7/
   C     Am         Em
    นาทีที่เธอเดินไปจากฉัน
       Dm             Fm        Em  Dm
    ฉันถามตัวเองว่าฉัน จะเหลืออะไรเมื่อเธอไป
    C    Am         Em
    กับสิ่งต่างๆ ที่เคยซึ้งใจ
        Dm              Fm        G
    และแล้วมันคงหมดไป จากนี้คงเป็นได้แค่ฝัน
       Em        E7     Am     G
    *    เมื่อใจเธอนั้น ไม่มีเหลือความผูกพัน
        F  Em Dm         C G7
        และไม่มีวันจะเหมือนเดิม
         C        Am        Em
**   ไม่มีแล้ว แววตาคู่นั้นที่คอยห่วงใย
       Dm                  G
    แม้เสียงที่เคยปลอบใจเมื่ออ่อนล้า
        Em        E7       Am  G
    ไม่มีมือที่คอยสัมผัส ให้กำลังใจคืนมา
            Dm      G       C
    (จากวันนี้คงมีเหลือแต่ ความเหงา)
        C     Am        Em
        นาที่ที่อยู่คนเดียวตรงนี้
            Dm              Fm      G
        ฉันเหลือแค่ความผูกพัน ที่ย้ำให้จำให้ฝังใจ
        C     Am        Em
        กับสิ่งต่างๆ ที่เคยซึ้งใจ
           Dm                Fm      G
        ฉันขอจำมันเก็บไว้ หล่อเลี้ยงหัวใจที่อ้างว้าง
                ( ซ้ำ * , ** )
Solo: /C/Em/Dm/G7/
                ( ซ้ำ * , ** )
         Dm        G
    และชีวิต ที่ยังเหลืออยู่
      Dm          G      C
    คงมีแต่ความว่างเปล่า เท่านั้น
Solo: /C/Em/Dm/G7/C/