Make your own free website on Tripod.com
ละลาย
ศิลปิน : สุรศักดิ์ วงศ์ไทย
Intro: G#m E F# G#m E F# G#m F#
  G#m      C#m         E              B F#   G#m
* เห็นฉันเห็น รู้ดีทุกอย่าง บอกได้คำเดียวว่าเสีย...ใจ   เธออยู่กับใคร 
     B       C#m          F# F# Ebm
 กับใครคนไหน ทั้งทั้งที่เรามีใจต่อกัน
  G#m     C#m            E                B    G#m
** ร้องฉันร้อง ร้องไห้ตั้งนาน ไม่ใช่ว่าอ่อนแอหรือเสีย...ดาย ทุกหยดน้ำตา
    B          C#m           F#
  ที่มันหลั่งไหล มันหลอมละลาย จากความแข็งแรง
       B         C#m      F#        B    G#m
*** แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลย...ดีไหม จะเลือกเอาใคร
     D#m      E             F#
   ก็ตามสบาย อยากรู้ความจริงจากใจ
       B         C#m      F#        B    G#m
   แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลย...ดีไหม จะเลือกเอาใคร
     D#m      E          F#
   ก็ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบลง
Solo: G#m F# G#m B F# G#m E F# E F# G#m G#m
                 (ซ้ำ * , ** , *** )
       B         C#m      F#        B    G#m
   แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลย...ดีไหม จะเลือกเอาใคร
     D#m      E          F#
   ก็ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบไป
       B         C#m      F#        B    G#m
   แล้วเธอจะอยู่ หรือเธอจะไป ให้รู้กันเลย...ดีไหม จะเลือกเอาใคร
     D#m      E          F#
   ก็ตามสบาย อยากรู้ให้มันจบลง...ซะที