Make your own free website on Tripod.com
อยากจะร้องไห้
  ศิลปิน : ใหม่ เจริญปุระ
  คำร้อง : สมควร มีศิลปสุข
  ทำนอง/เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ
Intro: / C / Am / Dm / G7 /
 C          Am    Dm            G7
ลืม หมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงๆ เลยหรือไร 
   C         Am       Dm       G7
ว่าใคร ที่เคยชิดใกล้ ที่เคยรักใคร่ และเข้าใจเสมอ
 Dm              G7        Dm           G7
*  ลืมมือบางมือ ลืมว่าเธอเคยจูงไป ลืมใจบางใจที่รักเธอ
  Dm              G7
  ลืมคนบางคน ลืมว่าใครยังคอยเจอ 
   Dm             G7
  เธอลืมกันลงได้อย่างไร
   C         Am   Dm      G7
** ร้อง อยากจะร้องไห้ ร้อง จนไม่เหลือน้ำตา
   C      Am  Dm            G7      C (Am)
  ร้อง ให้มันรู้ว่า   ความจริงใจไม่มีค่า ให้เธอจำ
Solo: / C / Am / Dm / G7 / (2 times)
             ( ซ้ำ * , ** )
Solo: / Am Am7 / G / D7 /
 Dm          G7      C
ความจริงใจไม่มีค่า ให้เธอจำ
Solo: / C / Am / Dm / G7 / (2 times)
             ( ซ้ำ ** till fade )