Make your own free website on Tripod.com
เติมใจให้กัน
ศิลปิน : มัม ลาโคนิค
Intro: Gm C7 F
            Gm     C7         F
    ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้
  Am/Dm      Gm
    อยากให้เธอลองตรองดู
        C7         F
    ในความทรงจำเก็บไว้
         Gm      C7         F
  ต่างคนมีทางต้องเดิน  อาจมีเวลาต้องไกล     
Am/Dm    Gm         C7          F
   หนึ่งคนยังคงคอยใจ  ยังคงคอยไปอย่างนั้น      
     F Gm   Am Bb   C7          F
*    อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจคุ้นกัน
Am/Dm     Gm       C7            F
    จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา
    F  Gm  Am   Bb
    ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ
  C7        F      Am   Dm
    แบ่งปันในยามทุกข์ตรม..ไม่หวั่น
            Gm        C7         F
    ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกัน..จนเต็ม
              (ซ้ำทั้งหมด)
Solo: Gm C7 F Am Dm Gm C7 F
                ( ซ้ำ * )