Make your own free website on Tripod.com
ภาษาดาว
ศิลปิน : นิโคล เทริโอ
       A
หากเธอเห็นดาว คุยกับเดือน
         A            Bm
มันไม่ต้องเอื้อนต้องเอ่ยอะไรกัน
     Dm       A          Bm   E      A  A7
ภาษาดาว สื่อด้วยใจถึงกัน คือภาษาที่ฉันคุยกับเธอ
            D                   E      A D A
ไม่ต้องมีหมื่นล้านคำ..เพื่อนเอย ระหว่างเรา ก็เข้าใจ