Make your own free website on Tripod.com
สัญญาลูกผู้ชาย
  ศิลปิน : ธัญญรัตน์ กิ่งไทร
  คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
  ทำนอง : ปิติ ปิติวงศ์
Intro: /Bm/A/G/A/ (2 times)
    Bm     A   Bm    A        G       A F#
เมื่อนายได้เธอไป ได้ไปจากเรา ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
    Bm     A       G         F#
เสียเธอให้กับนาย ที่เราถือเป็นเพื่อนตาย
 G         A   F# Bm         A         Bm
ก็ดีกว่าเสียให้คนอื่น    แต่อยากให้นายรับปากเรา
         A    G         A F#
ของเราเรื่องหนึ่ง อยากให้นายถือเป็น
    Bm    A     G                F#         G
* สัญญาลูกผู้ชาย ให้ช่วยอยู่กับเธอ ด้วยความรักและเข้าใจ
      A  F#   Bm         F#
 ช่วยดูแลห่วงใยเธอให้มากกว่าเรา
      Bm      G     Bm         A
** หยั่งนายคงเข้าใจดี ว่าเรารักเธอแค่ไหน
  Bm   C#m D E      D        G       Asus4
 อยากให้นายรักมากกว่าเรา เพราะเธอมีความหมายกว่าทุกคน
      G        F#        Bm      G      F#      Bm
  ให้เธอรู้ว่าเธอได้เลือกคนที่ถูกแล้ว (ให้ได้ไหมคำสัญญาลูกผู้ชาย)
Solo: /Bm/A/G/A/(2 times)Bm/Bm/A/A/(2 times)
     /G/G/A/F#/Bm/Bm/A/A/Bm/Bm/A/A/G/G/A/F#/
                  ( ซ้ำ * , ** )
Solo: /Bm/Bm/A/A/(2 times)G/G/A/F#/Bm/Bm/A/A
     /Bm/Bm/A/A/G/G/A/F#/Bm