Make your own free website on Tripod.com
ไม่ต่างกัน
  ศิลปิน : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
  คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
  ทำนอง : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
Intro: / C / Em / Dm / G7 / (2 Times)
      C        Em      Dm    G7
     เธอไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยรู้...สึก อย่างเรา
      C       Em       F      G
     เธอก็คงคิดเอา...ว่าเราง่ายดาย จิตใจ
      F       G              C    Em  Am
     ในเมื่อเราสองคน...ต่างมีจุดหมายไปคนละทาง
      F           G           C   Em   Am
     คนหนึ่งยอมแม้ตาย...อีกคนไม่เคยซึ้งเลยหัวใจ
      G           F      G
     ไปด้วยกันอย่างไร อยากรู้
   C  Em   Am  G
   อยู่...หรือ...จาก จบไป
    C    Em Am G        C
   ความ...เสีย...ใจ มันก็ไม่ต่างกัน
     Em              F    G
     แม้...บางที ดูเหมือนมีน้ำใจ
      C         Em      F
     แท้ความจริงใครใครก็มีน้ำใจของเธอ
      Dm          F       Em
     อยู่ไปวันวัน ฉันเจอแต่สิ่งที่โหดร้าย
     Dm            F    G                 C
     มันมีความหมายใดอีก ไปกับอยู่ดูแล้วก็ไม่ต่างกัน
Solo: / C / Em / F / G7 / C / Em / F / G7 / F / G / Am / F / G /
           ( ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง )
    C Em F G        C
           ไม่ต่างกันเลย...
      Em F G        C
           ไม่ต่างกันเลย..........
      Em F G        C Em F G
           ไม่ต่างกันเลย..........