Make your own free website on Tripod.com
เมื่อรักฉันเกิด
  ศิลปิน : SILLY FOOLS
Tune To Eb
        D                     G
ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะฉันนั้นทำไม่ถูก
              Bm           Asus4       G A
อาจเป็นเพราะฉันนั้น ให้ค่ามากกับมัน  เมื่อรักฉันเกิด 
         D         G                    Bm
* ขอพอแล้วใจ ใจที่มีให้ใครและใคร ฉันพบกับความผิดหวัง 
           Asus4          G
 พบกับความชอกช้ำ เมื่อรักฉันเกิด
   Bm                A      Gadd9
  รู้ไหมมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา
A         D           Bm7 
 แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล 
 Gadd9        A           D
 ฉันคงไม่หันกลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล
 Bm7               Gadd9       A
  หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา ทำลายฉัน
Solo: /D/G/Bm/A/
             D               G
ก็อยู่ในความสับสน ก็อยู่ในความมืดมนของใจของคน
          Bm           Asus4       G
ฉันให้ค่ากับเขา แต่เขานั้นไม่เอา เมื่อรักฉันเกิด
                  ( ซ้ำ * )
            D           Bm7 
** แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
   Gadd9        A           D
  ฉันคงไม่หันกลับมา แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล
  Bm7         Gadd9       A
  หนีมันไปให้ไกล ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา
            D          Bm7
*** แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล 
         Gadd9   A           D
   ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล
   Bm7              Gadd9        A
   หนีมันไปให้ไกล ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา ทำลายฉัน
Solo: /D/Bm7/Gadd9/A/ (2 times)