Make your own free website on Tripod.com
ยอม
ศิลปิน : หินเหล็กไฟ
Intro: Gm (5 times) Eb Cm Gm Eb Cm Gm
          Eb       Cm             Gm Gm9 Gm
เพราะตัวฉันเอง  ไม่อาจทำตามใจเธอ ทุกอย่าง
            Eb                Cm        D
เหมือนคมมีดกรีดกลาง  ใจเป็นรอยแผลให้เราเจ็บช้ำ
          Eb        Cm            Gm
เพราะตัวฉันเอง  ให้เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกที   
          Eb      Cm          D
ฉันทำได้เท่านี้ แต่ไม่ดีพอที่เธอต้องการ
  Cm               Gm
*  ไม่อยากให้เธอร้อง  ไม่อยากให้เธอเจ็บ   
 Cm               D
  ไม่อยากให้เธอทุกข์ใจ มากไปกว่านี้
   Gm          Eb    Gm            Eb
**  ฝืนทนไป  เสียเวลาเปล่า  ช้าหรือเร็วก็ปวดร้าว
 Gm               Eb  Bb       Dm      Gm        
   ฝืนทนไป เสียเวลาเปล่า  เจ็บเพียงครั้งเดียว   ทิ้งฉันไปดีกว่า
Eb          F    Gm
   ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
           Eb       Cm              Gm
เพราะตัวฉันเอง  ไม่อาจเป็นอย่างใจเธอต้องการ
           Eb            Cm             D
ชั่วและดีประสาน   นานจนเป็นฉันเกินจะเปลี่ยนแปลง
              ( ซ้ำ * , ** )
Solo: Cm Gm Cm D
               ( ซ้ำ ** )
Eb           F   Gm
ส่วนตัวฉันยอมทรมาน
Eb 
ส่วนตัวฉันยอม