Make your own free website on Tripod.com
แหวกฟ้า...คว้าดาว
  ศิลปิน : ตั้ม สมประสงค์
  คำร้อง : สีฟ้า
  ทำนอง/เรียบเรียง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร
Intro: / A / D / A / D / C#m D / E D / A / A / E /
A       E         A      E          A    E         A
  เหม่อมอง ไปบนฟ้าไกล บอกกับตัวเองและใจ สักวัน จะไปให้ไกล
               E    D   A D E A E         A     E            A
   แหวกฟ้า คว้าดาวให้ได้ลงมา   จะไป ให้ถึงสักวัน จะเก็บ ดวงดาวนั้นมา
        E         A        E     D     A D E Fdim
   แหวกไป บนท้องนภา ที่มีทั้งเดือนดารามากมาย
     F#m F#mmaj7  F#m7   F#m6         D
     อยากบอก ให้เธอรู้ เหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน 
       Dmaj7     Bm          E           A D E Fdim
     จะฝ่าฟันไป จะไกลแสนไกล เพราะว่าใจต้องการ
     F#m F#mmaj7 F#m7  F#m6       D
   จะเก็บดวงดาว  นั้น  จะเก็บดวงจันทร์ไว้
     Dmaj7       Bm    E7
   จะบอกความจริงที่ในหัวใจให้เธอรู้
        A         D      A       D
     แม้ฟ้า ที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
     C#m        Bm          D           E7
     ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวดวงนั้นให้เธอ
      A       D      A       D
     ฟ้าที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
     C#m        Bm          D           E   D   A D E
     ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวนั้นไว้มาใส่มือเธอ
Solo: / A / E / A / E / A / E / A / E D / A / D E Fdim /
     F#m F#mmaj7 F#m7  F#m6       D
   จะเก็บ   ดวงดาวนั้น  จะเก็บดวงจันทร์ไว้
     Dmaj7        Bm    E7
   จะบอกความจริงที่ใน หัวใจ ให้เธอรู้
        A         D      A       D
     แม้ฟ้า ที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
     C#m        Bm          D           E7
     ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวดวงนั้นให้เธอ
      A       D      A       D
     ฟ้าที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
     C#m        Bm          D           E   D   A D E
     ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวนั้นไว้มาใส่มือเธอ
Solo: / F#m F#mmaj7 / F#m7 F#m6 / D C#m / Bm E7 / A D / A D /
   C#m        Bm           D          E7
   ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวดวงนั้นให้เธอ
   A       D    A         D
   ฟ้าที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
  C#m        Bm           D          E   D   A E7
   ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวนั้นไว้มาใส่มือเธอ
   A       D   A          D
   ฟ้าที่กว้างใหญ่ ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่
  C#m        Bm          D        E7
   ต่อให้ไกลแสนไกลเพียงใด จะเก็บดวงดาวนั้นให้เธอ
   A       D
   ฟ้าที่กว้างใหญ่