Make your own free website on Tripod.com
ต่างไม่เคยรู้
ศิลปิน : อัมรินทร์ นิติพน
  C        Cmaj7   Am         F  G
   คนสองคน ใจสองใจ  มีอะไรในจิตใจที่ตรงกัน
C               E7      Am/G
   ความเป็นจริง ก็ต่างมีความฝัน
      F                 G/F/G
   มีความต้องการ ตรงกันในใจ
        C          Em
     แต่คนสองคน ไม่เคยรู้กัน
   Am               F     G
     เพียงมองดูคืนและวันล่วงเลยไป
   C           E7         Am/G
     ทรมาน ทนอยู่อย่างเดียวดาย
         F          Gsus4/G
     และมีเพียงหัวใจที่ยังสับสน
                Fmaj7
  * ต่างคนไม่เคยรับรู้
       E7               Am     F
   ถึงความต้องการที่แท้ในใจตน อยู่เพียงลำพัง 
         Em        Dm           G
   และต่างยังหมองหม่น  กับเวลาที่ผ่านไป
                   Fmaj7
   ** ต่างคนไม่เคยจะเห็น
        E7              Am
     ว่าในหัวใจส่วนลึกนั้นมีใคร
         F            Em     Am
     ไม่มองความจริง ไม่รู้ไม่เข้าใจ
    Dm    G   C
     ต่างปิดตัวเอง
   C            Cmaj7
   อีกนานเท่าไร ที่คนสองคน
Am          F      G
   จึงจะมีวันที่ใจหลอมรวมกัน
C             E7      Am/G
   รวมเวลา รวมสิ่งที่เคยฝัน
        F            G
   สร้างวันที่งดงาม ให้เป็นดังหวัง
            ( ซ้ำ *, ** )
         F             Em        Am
     อีกนานเพียงใด จะเห็นความต้องการ
   Dm  G   F/Em/Dm/G/C
     ที่อยู้ในใจ