Make your own free website on Tripod.com
ฉันเองก็เสียใจ
  ศิลปิน : วสันต์ โชติกุล
  
คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
  ทำนอง/เรียบเรียง : วสันต์ โชติกุล
Intro: Dm / C / Bb / C7 / Bb / C7 / F / Dm / Bb / C7 / F /
 F               Bb     C7          F Dm
เป็นเพราะเธอไม่รับไม่รู้ เรื่องราวและฟังถ้อยคำใด 
                  Bb    C7          F
เป็นเพราะเธอเท่านั้นที่คิดมากไป ด้วยใจเธอเองทั้งนั้น
                  Bb   C7             F
เป็นเพราะเธอไม่คิดจะให้โอกาส ปรับความเข้าใจกัน 
Dm              Bb     C7      F
  เพียงถ้อยคำเท่านี้ที่ฉัน ต้องการจะอธิบาย
          Gm   C7        Am     Dm       Gm
* แค่อยากให้รับให้รู้ไว้ ให้เธอเข้าใจหัวใจกัน  ที่ทำกับเธอวันนั้น
    C7       F                Gm       C7          Am    Dm
  ตัวฉันคนนี้ ก็มีแต่เสียใจ  และใจของฉันก็ชอกช้ำ  จากการกระทำที่ทำไป
          Bb      Gm         C7
  ก็อยากจะย้ำให้รู้เอาไว้ ว่าฉันมีแต่เธอ
                 Bb    C7            F  Dm
** เพียงให้เธอได้รับได้รู้ เรื่องราวและลองคิดดูใหม่
                 Bb    C7     F
  ฟังแล้วเธอยังคิดจะทิ้งกันไป  ก็อยู่ที่เธอ
Solo: / Bb / C7 / F / Dm / Gm / C7 / F / F / Bb / C7 / F / Dm / Bb / C7 / F /
                     ( ซ้ำ * , ** , ** )
Solo: / Bb / C7 / F / Dm / Bb / C7 / F / F / Bb / C7 / F / Dm / Bb / C7 / F /