Make your own free website on Tripod.com
ปล่อยมือ
ศิลปิน : X3 SUPER GANG
Intro: / F / F /
 F             Am      Abm Gm             C7
ใจละลายเมื่อมองแววตาเธอ         มันช่างดูว่างเปล่า
 F            Am       Abm Gm               C7
ภายในใจช่างอ้างว้างเงียบเหงา        ทั้งๆ ที่เธออยู่ตรงนี้
        Bbmaj7   Am      Abm Gm             F
   และมือของเธอ...ที่สัมผัส   ไม่อบ...อุ่นเหมือนดังเดิมทุกที
      Bbmaj7     Am  Abm   Gm           C7
   ไม่มีรักจริงเหมือนเคยมี    ไม่เหลือเลยความผูกพัน
            F     Am      Dm Dm7      Bb          Gm C7sus4 C7
    * ปล่อยมือฉันแล้วจากไปเสียเถิด     เข้าใจแล้วว่าเราไม่รักกัน
           F   Am    Dm Dm7   Bb   C7      F
     ก็ยอมรับว่ามันคงถึงวัน      ที่ชีวิตของฉัน...ไม่เหลือใคร
F           Am      Abm Gm             C7
ดูเธอคงอยากมีคำบางคำ         เพื่อเป็นการร่ำลา
 F             Am        Abm Gm                C7
พอเถอะพอหากว่ามันหนักหนา         ไม่ต้องบอกมาก็เข้าใจ
         Bbmaj7  Am   Abm    Gm       F
     แค่ดูท่าทางของตัวเธอ     ก็พอรู้ว่าเธอจะไป
           Bbmaj7 Am  Abm    Gm       C7 
     อ่านแค่สายตาก็รู้ใจ      อย่าพูดอะไรอีกเลย
                       ( ซ้ำ * )