Make your own free website on Tripod.com
เวร
ศิลปิน : คาราบาว
Intro: G C D7 (2 time)
 G        D7     C         G
เย็นลมโชยโบกโบยพัด พริ้วปลิวยอดไม้ใหญ่
 G        C       G           D7
ย่อมโบกพัดสะบัดกิ่งไกว ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดา
 G       D7 Em      C
โลกกลมๆ ก็ใบนี้มีความหวังอยู่มากมาย
   G           D7     C      G
แต่เวรและกรรมคอยทำลาย ให้ย่อท้อยอมจำนน
  C          G      C      G
* เขียนบทเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขึยนเตือนความทรงจำ
  C      G  Em   C      G C D7
  แด่เวรและแด่กรรม สดุดีความงมงาย
 G        D7     C             G
ยามลมโชยโบกโพยพริ้ว บนหนทางของความจริง
   G    C        G         D7
กระแสลมที่เคยหยุดนิ่ง เพียงหยุดพักฤดูกาล
 G      D7       Em           C
เกิดเป็นคนก็ควรคิด คิดถึงธรรมชาติที่เป็นจริง
 G          D7         C      G
โลกสมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่ง สัมผัสได้ด้วยกายตน
                 ( ซ้ำ * )
Solo: G D7 C G G C G D7 G D7 Em C G D7 C G
                 ( ซ้ำ * )
 G        D7     C           G
โลกหมุนไปใช้ความฝัน ล้วนแปรผันไปบนแกน
 G       C        G          D7
ธรรมชาติเมื่อยามแร้นแค้น ดังสอนคนให้พากเพียร
 G      D7    Em        C
เชื่อคารมดั่งลมพัดที่ผ่านมาและผ่านไป
 G      D7         C      G
จงทำตนดั่งต้นไม้ที่เหยียดตรงและเติบโต
                ( ซ้ำ * , * , * )
   C          G      C         G
  เขียนบทเพลงขึ้นบทหนึ่ง เขึยนเตือนความทรงจำ
  C      G     Em C      G
  แด่เวรและแด่กรรม สวัสดีความงมงาย