Make your own free website on Tripod.com
บอกรัก
  ศิลปิน : ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
  คำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์
  ทำนอง/เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณบุณย์
G        D  Em Bm    C   D
ทุกครั้งที่ฉันสับสน ค้นหาว่าชีวิต คืออะไร
G D C D
ค้นลึกไปในความหมายว่าอะไรที่ชีวิตฉันนั้นต้องการ
B Em B Em D
เธอนั่นเองคือคำตอบ ที่ค้นหามาเนิ่นนาน
Am A Dsus4 D
สิ่งเดียวที่ต้องการ ก็คือการได้อยู่คู่กับเธอ
G D C D G D
แค่มีคนอย่างฉัน สักคน มาอยู่คู่กัน ฉันรู้ว่าตัวฉัน
C D B Em
ไม่ต้องการใครๆ สุดแผ่นดิน แผ่นฟ้า ที่กว้างใหญ่
Am D7 Gsus4 G
จะมีคนมากมาย เพียงเธอผู้เดียว เพียงพอ
G D Em Bm C D
และแม้ว่าเธอสับสน เหลียวหาใครสักคนที่เข้าใจ
G D C D
และแม้ว่าเธอหวั่นไหว ไม่เจอใคร ที่เธอได้ค้นหา มานาน
B Em B Em D
ตัวฉันขอเป็นคำตอบ หากแม้ว่าเธอต้องการ
Am A Dsus4 D
โปรดมองฉันให้นาน ว่าเธอจะต้องการบ้างไหม
G D C D G D
แค่มีคนอย่างฉัน สักคน มาอยู่คู่กัน ฉันรู้ว่าตัวฉัน
C D B Em
ไม่ต้องการใครๆ สุดแผ่นดิน แผ่นฟ้า ที่กว้างใหญ่
Am D7 Gsus4 G
จะมีคนมากมาย เพียงเราสองคนเพียงพอ