Make your own free website on Tripod.com
พี่ชาย..(ที่ไม่แสนดี)
ศิลปิน : ญา ญ่า หญิง
Intro: /B D#m/C#m F#/ (2 times)
B                 G#sus4
 เธอเดินเข้ามา เพื่อบอกกับฉันว่าต้องไป
    C#m         F#
 และเพียงแค่อธิบาย ให้ลืมเรื่องเก่าที่แล้วมา
B               G#sus4
 แค่เพียงเท่านั้น ก็ทำให้ฉันเสียน้ำตา
    C#m          F#
 เรื่องราวที่เธอพูดมา ฉันเดาว่าเธอจะทิ้งกัน
D#m          G#sus4
 * ยิ่งบางคำกลับทำร้ายใจเกินกว่านั้น
     C#m           F#sus4
  เธอบอกว่าคิดกับฉันก็แค่เพียง
         B   D#m    C#m F#         B
** พี่ชายเท่านั้น ได้เพียงแค่เท่านี้       แค่เพียงเท่านี้
    D#m  C#m F#      B   D#m  C#m
  ไม่รักกันใช่ไหม   พี่ชายเท่านั้น ให้กันได้เท่านี้
    D#   G#m G#m7     G#m6    C#m
  หรือใจที่เธอเคยมี   ลืมแล้วใช่ไหม   หากว่าเธอหมดใจให้กัน
       F#            B
  อย่าทำร้ายใจฉันด้วยคำว่าพี่ชาย
Solo: /B D#m/C#m F#/ (2 times)
B                G#sus4
 เธอคงจะลืม เรื่องราวที่แล้วที่เคยผ่าน
    C#m             F#
 หรือเธอไม่เคยต้องการ หรือเธอไม่เคยจะสนใจ
B             G#sus4
 อะไรที่ทำให้เธอต้องคิดทิ้งกันไป
    C#m         F#
 หรือใจเธอมีให้ใคร ถึงทำให้เธอต้องพูดลา
                   ( ซ้ำ * , ** )
Solo: /B D#m/C#m F#/ (2 times)
                   ( ซ้ำ * , ** )
Solo: /B D#m/C#m F#/ (4 times) /B/